Wie zijn wij

Meer over Axioma

Over Axioma

Hieronder leest u meer over Axioma en de mensen achter Axioma Management.


specialismen

Profiel Henk Braaf

Axioma partner Henk Braaf uw businesspartner bij vraagstukken in een technische omgeving. Hij is een interim manager/professional met ruim 25 jaar ervaring en beschikt over de kwaliteit om tenders, projecten en/of programma’s, organisatie-afdelingen en -processen naar het beoogd resultaat te brengen. De overige 15 jaren aan technische werkervaring stellen hem in staat om feeling te blijven houden met de operationele werkprocessen

 

Algemene kwaliteiten:
 • Henk heeft een klantgerichte instelling;
 • Met gevoel voor humor en verhoudingen weet hij draagvlak en een prettige werksfeer te creëren;
 • Zijn helikopterview houdt hem gefocust op de hoofdlijnen en de te bereiken doelen;
 • Binnen projecten en tenders stuurt hij op proces: Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie, Tijd.
 • Hij is resultaatgericht, maar verliest de intermenselijke relaties niet uit het oog.

 

Specialistische kwaliteiten:

Binnen natte en droge infrastructuur heeft hij kennis van het integraal Projectmanagement Model (IPM), System Engineering, de ISO 9001:2000, Systeem Gerichte Contractbeheersing en de UVA-GC 2005. Vanuit DVM werkt hij in multidisciplinaire teams aan integrale (onderhouds)projecten. Binnen de energiesector is Henk gespecialiseerd in transportnetten, het openbare domein en energie-infrastructuren op terreinen van derden. Door zijn kennis en ervaring binnen diverse sectoren en zijn breed ontwikkelde expertise is hij binnen de Infrastructuur en Energiesector breed inzetbaar als:

 • Projectmanager (IPM; PRINCE 2);
 • Tendermanager;
 • EMVI coördinator/expert;
 • Contractmanager (D&C/DBFM/Prestatie);
 • Kwaliteits- en procesmanager.
specialismen2

Profiel Ria Braaf-Fränkel

Axioma partner Ria Braaf-Fränkel is uw proces en resultaatgerichte businesspartner bij ZP opdrachten op het gebied van coaching, organisatie ontwikkeling, advies en implementatie van beleid en projecten. De afgelopen 18 jaar is zij werkzaam geweest op het gebied van de ontwikkeling van mens, organisatie, wijk en leefbaarheid. Zij ondersteunt directie en coacht management in de vertaalslag van strategische doelen naar concreet beleid, plannen & projecten en bij het realiseren van (SMART) doelen. Ook biedt zij management coaching, gericht op de individuele en competentieontwikkeling. Hierdoor worden managers in staat gesteld om medewerkers te empoweren en mobiliseren. Zo helpt de leidinggevende medewerkers van tevoren gestelde doelen en beoogde resultaten op effectieve wijze te realiseren. Ria coacht specifiek op de ontwikkeling van Authentiek leiderschap in de context van Diversiteit & Inclusie met het doel: Effectief omgaan met diversiteit.

 

Algemene kwaliteiten:
 • Ria is sterk in ontwikkelen van beleid en doelstellingen op strategisch en tactisch niveau;
 • Maatschappelijke ontwikkelingen vertalen naar interne beleid en organisatie;
 • Het maken van de nodige vertaalslag van strategische doelen naar concreet beleid, concrete (meerjaren)plannen en projecten is bij haar in goede handen;
 • Zij geeft richting aan de te ontwikkelen strategische & tactische kerncompetenties van organisaties;
 • Zij geeft richting aan de ontwikkeling van de competenties van het management en medewerkers en coacht hen desgewenst daarbij;
 • Ria regisseert en boekt resultaten door bewust – doch op organisatie sensitieve wijze – te sturen binnen kwaliteitskaders en de daarmee samenhangende succes- en faalfactoren;
 • Met haar vaardigheden als bruggenbouwer binnen maatschappelijke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen, voegt zij waarde toe aan het managen van relaties en is zij een stevige sparringpartner voor directie en managers.

 

Specialistische kwaliteiten:
 • Ria ondersteunt bestuurders, directies en managers die de waarde van diversiteit wensen te koppelen aan de bedrijfsbelangen met het doel strategische bedrijfsvoordelen te behalen en daarmee, een betere marktpositie te creëren;
 • Zij richt zich daarbij zowel op persoonlijke als op organisatietalentontwikkeling;
 • Daarbij beweegt zij zich op zowel strategisch, tactisch als op operationeel niveau;
 • Met haar aanpak wordt vanuit integraal organisatieperspectief duidelijk op welk niveau of aspect van de organisatie, de beoogde veranderingen in het kader van ‘Managing Diversity & Inclusion’ betrekking hebben en welke succes- en faalfactoren daarbij een rol spelen;
 • Ria’s coachende en draagvlak creërende managementstijl, jarenlange ervaring op het gebied van diversiteitsbeleid en implementatie vanuit een integrale organisatievisie en optiek, maken haar tot een stevige sparringpartner voor bestuurders en managers.